Co dla Ciebie zrobimy?

  • Dokonamy analizy prawnej Twojej umowy i ocenimy jakie są Twoje możliwości w sporze z bankiem – bezpłatnie.
  • Określimy kwotowo wysokość Twoich roszczeń wobec banku oraz strategię procesową.
  • Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.
  • W razie konieczności, zapobiegniemy dalszemu przedawnieniu się Twoich roszczeń wobec banku.
  • Przygotujemy pozew oraz kolejne pisma procesowe do sądu.
  • Wystąpimy w Twoim imieniu do Prezesa UOKIK i Rzecznika Finansowego z wnioskiem o stanowisko w Twojej sprawie.
  • Będziemy Cię reprezentować w sądzie (w każdym mieście w Polsce) ograniczając Twój udział w procesie do koniecznego minimum.
  • Jeżeli już jesteś w sporze z bankiem – pomożemy Ci go wygrać.
  • W przypadku kiedy spłaciłeś już umowę kredytową, pomożemy Ci odzyskać pieniądze na drodze sądowej.

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114