Czym wygrywamy?

PONIŻEJ 3 POWODY, DLA KTÓRYCH KREDYTOBIORCY WYGRYWAJĄ W SPORZE Z BANKAMI:

  • Umowy „frankowe” najczęściej zawierają tzw. mechanizm indeksacyjny pozwalający bankom na przeliczanie kwoty kredytu, pożyczki oraz comiesięcznych rat na podstawie dowolnie ustalonego przez banki kursu waluty (np. CHF) umieszczonego w bankowych tabelach – taki mechanizm uważany jest za bezprawny (abuzywny) oraz sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
  • Sądy uznają postanowienia umów „frankowych” za niezgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a przez to są bezwzględnie unieważniane.
  • Po stronie kredytobiorców stają coraz częściej nie tylko sądy powszechne i Sąd Najwyższy, ale także m.in. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.

W praktyce występują jeszcze inne przyczyny uznania umowy za nieważną lub tzw. „odfrankowienia” kredytu. Po dokonaniu szczegółowej analizy Twojej umowy, powiemy Ci, czy występują również w Twoim przypadku.

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114