Odfrankowienie czy unieważnienie?

To pytanie zadaje sobie każdy kredytobiorca, który zamierza podjąć walkę z bankiem.

W niektórych przypadkach prawo pozwala na stwierdzenie bezprawności (tzw. abuzywności) poszczególnych postanowień umownych, a czasem nawet na stwierdzenie nieważności całej umowy.

Zależy to nie tylko od oceny stopnia nieprawidłowości postanowień danej umowy, ale także od ostatecznej decyzji kredytobiorcy, czyli od efektu, jaki chciałby osiągnąć w sporze z bankiem.

Przed podjęciem decyzji, o co walczyć, musisz wiedzieć, że:
Umowy nieważne nie wywołują żadnych skutków prawnych od samego początku, co oznacza, iż na skutek wyroku stwierdzającego nieważność umowy, kredytobiorcy nie łączy z bankiem żadna umowa.

Powoduje to wymuszenie na stronach wzajemnego zwrotu dotychczasowych świadczeń – bank powinien zwrócić zapłacone przez kredytobiorcę raty kredytu i inne koszty, zaś kredytobiorca cały wypłacony przez bank kredyt (bez odsetek i dodatkowych kosztów). Świadczenia te jednak ulegają przedawnieniu (więcej na ten temat w części „Przedawnienie”).

 

75
CZEGO MOGĘ ŻĄDAĆ OD BANKU W PRZYPADKU NIEWAŻNEJ UMOWY?
CZEGO MOGĘ ŻĄDAĆ OD BANKU W PRZYPADKU NIEWAŻNEJ UMOWY?

W przypadku, gdy uznamy, że są szanse na unieważnienie Twojej umowy w całości, możemy żądać od banku nienależnie spełnionych przez Ciebie świadczeń, tj. wszystkich dokonanych w związku z umową wpłat na rzecz banku: rat składających się z kapitału, odsetek, ubezpieczenia dodatkowego (np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego), prowizji itd. Jeżeli te świadczenia nie przedawniły się, możemy żądać od banku ich całkowitego zwrotu.

Konsekwencją uznania postanowień dotyczących indeksacji za niedozwolone (abuzywne) może być potocznie nazywane „odfrankowienie” kredytu, powodujące, że po „odfrankowieniu” umowa powinna być wykonywana tak, jakby nie zawierała mechanizmu indeksacyjnego (tj. tak jak kredyt, który spłaca się w złotówkach, przy pozostawieniu LIBOR-u i dotychczasowej marży).

148
CZEGO MOGĘ ŻĄDAĆ OD BANKU W PRZYPADKU UZNANIA MECHANIZMU INDEKSACYJNEGO ZA ABUZYWNY?
CZEGO MOGĘ ŻĄDAĆ OD BANKU W PRZYPADKU UZNANIA MECHANIZMU INDEKSACYJNEGO ZA ABUZYWNY?

Jeżeli po analizie Twojej umowy dojdziemy do wniosku, że mechanizm indeksacyjny w niej zawarty ma szanse zostać uznany za bezprawny (abuzywny), możemy wówczas żądać od banku zwrotu dotychczas pobranych od Ciebie kwot w wysokości stanowiącej nadpłatę w stosunku do tych świadczeń (rat), które zobowiązany byłbyś spłacić wobec banku, gdyby kredyt był złotówkowy (przy pozostawieniu LIBOR-u i dotychczasowej marży).

W praktyce uwzględnienie tego roszczenia pozwoli Ci na wykonywanie Twojej umowy tak, jakby opiewała ona na kwotę kredytu wyrażoną w PLN, z obowiązkiem spłaty na dotychczasowych warunkach umownych.

Po analizie Twojej Umowy doradzimy Ci, który wariant roszczenia jest możliwy w Twoim przypadku.

150
PRZYKŁADY ROSZCZEŃ NA REALNYCH KWOTACH
PRZYKŁADY ROSZCZEŃ NA REALNYCH KWOTACH

Kredyt indeksowany do CHF z maja 2008 roku

Kwota kredytu: 685.000 PLN

Okres kredytowania: 24 lata (288 miesięcy)

Stała marża 1,15%

Do września 2015 roku

Kredyt spłacany w PLN

Koszty dodatkowe: ubezpieczenie pomostowe i ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Spłata kredytu od lipca 2008 roku do stycznia 2017 roku (102 miesiące)

Roszczenie w przypadku stwierdzenia nieważności umowy: ~435.000 PLN

Roszczenie w przypadku „odfrankowienia” umowy: ~155.000 PLN


Kredyt indeksowany do CHF z września 2008 roku

Kwota kredytu: 315.000 PLN

Okres kredytowania: 30 lat (360 miesięcy)

Stała marża 1,65%

Kredyt spłacany w PLN

Spłata kredytu od listopada 2008 roku do sierpnia 2018 roku (118 miesięcy)

Roszczenie w przypadku stwierdzenia nieważności umowy: ~188.000 PLN

Roszczenie w przypadku „odfrankowienia” umowy: ~56.000 PLN

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114