Masz

kredyt we

frankach?

pomożemy!

Nie utworzono jeszcze zawartości strony głównej.
Postępuj zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika aby rozpocząć budowę swojej witryny.

Czy Ty również zawarłeś kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej np. CHF, EUR, GBP?

Jeżeli tak i zastanawiasz się, co w tej sytuacji zrobić, dobrze trafiłeś – pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Uwaga: Nawet jeżeli zdążyłeś już spłacić kredyt, jesteśmy w stanie pomóc odzyskać nienależnie pobrane przez bank pieniądze.

Kredyty odnoszące się do waluty obcej, potocznie zwane „frankowymi” (niezależnie od tego jakiej waluty dotyczą i czy umowy faktycznie są denominowane czy indeksowane do waluty obcej) są obecnie przedmiotem wielu sporów sądowych, a ich liczba lawinowo rośnie. 

Niemal co trzecia wpływająca do sądu sprawa dotyczy tzw. kredytów frankowych. Przyczyna jest prosta: sądy dostrzegły, iż tego rodzaju umowy, zawierane były w sposób nieuczciwy i przy wykorzystaniu dominującej pozycji banków.

Zdradliwa konstrukcja tych umów często powodowała, że kredytobiorca po wielu latach regularnej spłaty nadal ma do spłacenia kwotę wyższą, niż otrzymał od banku w dniu uruchomienia kredytu, a ryzyko związane z dalszym powiększaniem się długu jest praktycznie nieograniczone.

Jeżeli ten problem dotyczy także i Ciebie, warto sprawdzić, co można zrobić w tej sprawie. Nie zwlekaj dłużej, nie pozwól na przedawnienie Twoich roszczeń i skontaktuj się z nami.

Prześlij nam swoją umowę kredytową do bezpłatnej analizy na franki@cdz.com.pl. Powiemy Ci jak rozwiązać Twój problem. Pomożemy Ci w tym.

ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa
t: +48 22 496 82 00
franki@cdz.com.pl

Informacje zawarte w CDZ DLA FRANKOWICZÓW nie stanowią porady prawnej.
Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych informacji
bez uprzedniej analizy konkretnego stanu faktycznego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CHAJEC, DON-SIEMION & ŻYTO sp. k. z siedzibą w Warszawie
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000184058, NIP: 526-27-40-114